Usługi

Energetyka i gazownictwo

Możliwość zaprogramowania trasy lotu, a także zastosowanie szerokiej gamy modułów (kamery i czujniki) sprawiają, że RoboKopter to idealne narzędzie to monitorowania i inwentaryzacji sieci ciepłowniczych, energetycznych oraz gazowniczych. Dane pozyskane przez nasz system umożliwiają wiarygodną ocenę stanu linii oraz ich otoczenia. Ze względu na swoje rozmiary i funkcjonalność RoboKoptery znakomicie sprawdzają się także podczas budowy linii energetycznych.

RoboKoptery ułatwiają rozciąganie linek przedwstępnych podczas przejścia linii nad terenami trudnodostępnymi, takimi jak lasy, tereny podmokłe oraz drogi i przecięcia z innymi liniami energetycznymi. Dotychczasowe realizacje przeprowadzone wspólnie z firmami Elbud Warszawa, Eletel Olsztyn oraz Elfeko pokazały, że rozciągnięcie linek dla 2,5 km sekcji dwutorowej linii 400 kV za pomocą naszego systemu można wykonać w niecałe 4 godziny.

Zastosowania Robokopterów w Energetyce, ciepłownictwie oraz gazownictwie:

 • Projektowanie linii energetycznych:
  - Zdjęcia ukośne i ortogonalne
  - Skaner laserowy
 • Budowa linii energetycznych:
  Rozciąganie linek wstępnych
 • Inspekcja linii energetycznych i ciepłowniczych:
  - Kamera światła widzialnego
  - Kamera termowizyjna

Zdjęcia z powietrza

Wykonywanie zdjęć z powietrza jest, podobnie jak w przypadku filmowania z powietrza, doskonałym przykładem zadań idealnych dla RoboKopterów. Możliwość zawisu w jednym miejscu oraz niezależny od platformy gimbal pozwalają na swobodne kadrowanie. Zaawansowane funkcje lotu umożliwiają wykonywanie zdjęć w sposób automatyczny. Zastosowanie profesjonalnych aparatów oraz obiektywów pozwala na uzyskanie najlepszej jakości zdjęć. Wykonywanie określonych sekwencji daje szansę uzyskać niesamowite efekty, jak chociażby modele trójwymiarowe o bardzo dobrej jakości a także zdjęcia obrotowe.

Filmy z powietrza i transmisja obrazu

RoboKoptery to także latające kamery filmowe. Dzięki zastosowaniu najlepszych komponentów oraz własnych rozwiązań, zarówno mechanicznych jak i elektronicznych, wyeliminowaliśmy drgania obrazu. Pozwala to nie tylko na pozyskiwanie ujęć do wtórnej obróbki ale również do transmitowania obrazu.

Jakość zdjęć zależy od parametrów zamontowanej na platformie kamery. Robokptery (w zależności od modelu) są w stanie podnosić kamery o masie do 6 kg. Pracujący w pełnej sferze gimbal zapewnia operatorowi kamery możliwość kadrowania ujęć niezależnie od pracy pilota.

Transmisja obrazu w czasie rzeczywistym, w jakości Full-HD na odległość do 600 m czyni z RoboKopterów idealne narzędzie do transmitowania ujęć z powietrza na potrzeby telewizji.

RoboKoptery idealnie sprawdziły się na planie programu „Bitwa o Dom” (emitowanego przez TVN), Rajdu Polski (emitowanego przez TVP Sport) czy Gonitwy Wielka Warszawska (transmitowanego przez TVP Sport).

Panoramy sferyczne

RoboKoptery służą także do tworzenia innowacyjnego rozwiązania, jakim jest prezentacja terenu / działki na panoramie oraz dynamiczne zaznaczenie jej wymiarów i obszaru. Jako nieliczni w Polsce oferujemy panoramy wykonywane z lotu ptaka w wysokiej rozdzielczości (tzw.: gigapanoramy), dzięki czemu możliwe jest duże przybliżenie wycinków obszaru na zdjęciu panoramicznym.

W odróżnieniu od tradycyjnych zdjęć lotniczych, które obrazują jedynie wycinek (zbliżenie) danego obszaru bądź obiektu, panoramy sferyczne pozwalają na przedstawienie w pełny sposób przestrzeni, na której powstaje inwestycja. Na zdjęciu panoramicznym wykonanym z wysokości przy pomocy RoboKoptera widać np.: infrastrukturę drogową, kolejową, usytuowanie pobliskiej zabudowy, czy rozmieszczenie terenów zielonych.

Panoramy z lotu ptaka mogą być wzbogacone o dodatkowe elementy uzupełniające informacje dotyczące prezentowanej przestrzeni, takie jak:

 • wbudowana galeria dodatkowych zdjęć,
 • pole z opisem tekstowym,
 • zaznaczenie (obrys) terenu wraz z wymiarowaniem,
 • schematy, grafiki,
 • mapa Google oraz współrzędne GPS.

Zarządzanie kryzysowe

RoboKopter jako urządzenie bezzałogowe może wykonywać zadania wszędzie tam, gdzie zagrożone może być życie pilota. Programowalny lot oraz wyposażenie w kamery światła widzialnego, termowizyjną oraz noktowizyjną sprawiają, że nasze urządzenie bez przeszkód może dostać się w miejsce katastrofy, na bieżąco przesyłać obraz do odpowiednich służb i monitorować stan środowiska.

RoboKoptery idealnie sprawdzają się podczas powodzi i pożarów, a także podczas katastrof w elektrowniach atomowych, gdzie nie ma możliwości wysłania człowieka.

RoboKoptery znakomicie nadają się również do monitorowania zniszczeń spowodowanych klęskami żywiołowymi, wykonywania zdjęć i modeli 3d wypadków komunikacyjnych, a także obserwacji zgromadzeń, imprez plenerowych oraz zamieszek.

Wykorzystanie RoboKopterów może wpłynąć na pozytywne zakończenie każdej akcji ratunkowej i poszukiwawczej.

Geodezja

RoboKoptery wyposażone zostały w bardzo precyzyjne systemy GPS oraz IMU a także kontroler lotu, który umożliwia zaplanowanie trasy przelotu na podstawie zidentyfikowanych danych:

 • fotografowany obszar
 • procent pokrycia
 • wybrany zestaw aparat + kamera
 • wielkość terenowa piksela

System samoczynnie oblicza wysokość, trasę nalotu oraz ilość potrzebnych lotów, potrzebny do pozyskania żądanego materiału fotogrametrycznego. Dzięki udźwigowi do 6 kg RoboKopter może podnieść nie tylko zwykłe lustrzanki ale również profesjonalne kamery średnioformatowe, a także skanery laserowe.

RoboKoptery idealnie sprawdzają się jako platforma fotogrametryczna do pozyskiwania danych dla obszarów o powierzchni od 100 m2 do 10 km2, a także obiektów liniowych o długości do 50 km (większe powierzchnie jak i dłuższe obiekty wymagają nalotów dłuższych niż 1 dzień). Również pozyskanie danych do fotogrametrii pionowej czy do modelowanie 3D stanie się proste, szybkie i tanie. Możliwość lotu na dowolnej wysokości oraz pionowy start i lądowanie czynią z RoboKopterów niezastąpione narzędzia do pozyskiwania danych w miastach i na terenach zabudowanych.

Inżynieria lądowa

Niewielkie rozmiary oraz zwrotność połączone z doskonałymi sensorami czynią RoboKopter idealnym narzędziem do kontroli i sporządzania dokumentacji stanu technicznego kominów, mostów, wież przekaźnikowych GSM, masztów oraz instalacji przesyłowych. Dzięki technologii skaningu laserowego RoboKopter może dostarczyć dane o odchyleniach konstrukcji a także o zachodzących zmianach w interwałach czasowych.

Dane pochodzące z RoboKoptera są wystarczającym źródłem informacji niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przedinwestycyjnej w celu kosztorysowania robót na wysokościach.

Zastosowanie kamery termowizyjnej, sensora ultradźwiękowego lub skanera laserowego pozwoli na poznanie wszystkich zewnętrznych wad konstrukcyjnych.

Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska

RoboKoptery są znakomitym narzędziem do oceny stanu roślinności, określeniu wielkości szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta bądź klęski żywiołowe. Są także niezastąpionym sprzętem do monitorowania zwierząt, rzek i wałów przeciwpowodziowych oraz lasów, a także do oprysków w sadach.

Ortofotomapy wykonane tuż po wykryciu zniszczeń w uprawach umożliwiają dokładne oszacowanie wielkości faktycznie powstałych szkód, będąc jednocześnie doskonałym materiałem dokumentującym szkody.

Wykorzystanie kamery wielospektralnej umożliwia dokonanie analizy stanu kondycji roślin. Analizy stanu kondycji można wykonać zarówno dla upraw rolnych jak i lasów.